Privacybeleid Bubble Up B.V.

Via onze website worden (beperkt) privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bubble Up B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Alle geregistreerde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd.

Bubble Up B.V. is de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens op deze website. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 27-01-2020.

Gadgethouse.nl en Gadgethouse.be, onderdeel van Bubble Up B.V. (hierna ‘Gadgethouse’) verwerken gebruiksgegevens o.a. voor het monitoren en optimaliseren van de website alsmede het serveren van gepersonaliseerde advertenties. In dit proces wordt gebruik gemaakt van een cookie- en ip adres registratie. Er worden géén andere persoonlijke gegevens opgeslagen aangezien eventuele bestellingen altijd bij een van de aangesloten partners worden gedaan. Gadgethouse ontvangt van deze partners geen persoonsgegevens van hun klanten.

Indien u geen gepersonaliseerde content en/of advertenties meer wilt zien, kunt u door het verwijderen van de opgeslagen cookie alle daarvoor gebruikte informatie verwijderen.

Bij de verwerking persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dit houdt onder andere in dat:

 • In dit privacybeleid vermelden wij welke persoonsgegevens verwerken en met welk doel.
 • De verzameling van persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • In het geval uw toestemming is vereist voor het verzamelen van persoonsgegevens vragen wij uw toestemming voor de verwerking hiervan.
 • Om uw persoonsgegevens te beschermen treffen wij beveiligingsmaatregelen.
 • U kunt aanvragen uw persoonsgegevens in te zien en te verwijderen indien wij deze hebben verwerkt.

Registratie persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website registreren wij automatisch bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Ten alle tijden registreren en gebruiken wij enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor het analyseren en optimaliseren van de website en de marketingkanalen en enkel na uw toestemming, voor zover toestemming wettelijk noodzakelijk is.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacybeleid genoemde doelen:

 • IP-adres
 • Gebruiksgedrag

Doeleinden

 • Analyseren en optimaliseren website
  Via een cookie registreren wij uw websitebezoek en diverse handelingen op de website. Dit iOm de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Marketing (indien toestemming)
  Wij tonen u graag gepersonaliseerde en daardoor relevante content of advertenties, op deze website of die van derden. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens en websitegedrag. Deze gegevens worden indien wettelijk noodzakelijk alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.


Reclame

Wij kunnen u na uw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Gadgethouse.

Nieuwsbrief en contact

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via o.a. e-mail. Wij hebben hierbij geen persoonsgegevens van u nodig. De gegevens die u ons toch toestuurt, worden zorgvuldig bewaard en enkel voor zolang nodig voor een volledige beantwoording / afhandeling van uw vraag.

Via een optioneel nieuwsbriefinschrijving willen wij u informeren over onze producten, partners of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden.

Publicatie

Wij publiceren uw bezoekgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij delen enkel gebruiksgegevens met derden op het gebied van advertenties en analyses en enkel voor gebruik met betrekking tot onze website. Waar nodig wordt via een bewerkersovereenkomst tussen Gadgethouse en de partner gewaarborgd dat alle partijen op correcte wijze met persoonsgegevens om gaat.

Cookies

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt een mededeling getoond waarin wij uitleggen dat wij cookies gebruiken en waarom. Gadgethouse maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Het bekijken van een volgende pagina of een volgend bezoek aan onze website vatten wij op als het toestemming geven voor het gebruik van cookies.

Via uw internetbrowser kunt u cookies uitschakelen danwel verwijderen. Het is mogelijk dat onze website hierdoor minder relevante content toont of op een andere manier niet optimaal meer werkt

Externe partijen die cookies plaatsen hebben een eigen privacybeleid. Omdat deze kan wijzigen en wij geen volledige controle hebben op hun gebruik hiervan, verwijzen wij u naar hun privacybeleid indien u hier meer informatie over wilt hebben.

Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Google Analytics

Om het gebruik van onze website door bezoekers te monitoren gebruiken wij Google Analytics. Via een bewerkersovereenkomst met Google hebben met Google afspraken vastgelegd over de omgang met onze data. Wij staan Google niet toe de data te gebruiken voor andere Google diensten en alle IP-adressen worden geanonimiseerd.

Beveiliging

Gadgethouse heeft beveiligingsmaatregelen ingesteld om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de cookieduur geldt.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen, voordat u verder van deze website gebruik maakt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Bubble Up B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen. De laatste datum van aanpassing is altijd terug te vinden op deze pagina.

Inzage en verwijdering van uw gegevens

Voor vragen over uw persoonsgegevens, de verwijdering van uw persoonsgegevens, of voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onderaan dit privacybeleid.

Indien u geen gepersonaliseerde content en/of advertenties meer wilt zien, kunt u door het verwijderen van de opgeslagen cookie alle daarvoor gebruikte informatie verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen wij dit graag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bubble Up B.V.
Koekkel 17
3831PW Leusden
klantenservice@Gadgethouse.online